Maneko จัดสเปเชียลคลาส เสิร์ฟเทคนิคสร้างรายได้ผ่านโซเชียลนักศีกษา

admin

Maneko ถ่ายทอดองค์ความรู้โลกโซเชียลคอมเมิร์ซ สู่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสเปเชียลคลาส เสิร์ฟเทคนิคการสร้างรายได้ เรียนรู้จากการลงมือทำจริง