อาการนอนไม่หลับ มหัตภัยร้ายเสี่ยงเสียชีวิตสูง

admin

คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า โรคหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย ความดัน ทำให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตสูง จริงหรือ?