บ้านปู เน็กซ์ ยกระดับการเรียนรู้ ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่างโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

admin

บ้านปู เน็กซ์ ต่อยอด โครงการ “Light & Learn” ปีที่ 5 ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่าง สร้างการเรียนรู้และประโยชน์ให้เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน

พม.ผนึก AIS เปิดห้องสมุดดิจิทัล ขยายโอกาสการเรียนรู้เยาวชนพื้นที่ห่างไกล

admin

พม. ดึง AIS เปิดห้องสมุดดิจิทัล ขยายโอกาสเรียนรู้ไร้ขอบเขต ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ จ.เชียงใหม่