เอไอเอส รวมพลังกลุ่มกรีนพหลโยธิน-เขตพญาไท สร้างพื้นที่สีเขียว

admin

AIS Go Green ร่วมมือ 17 พันธมิตร กลุ่มกรีนพหลโยธิน – เขตพญาไท เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่ว กทม. เดินหน้าปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น ภายใน 4 ปี เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกทม.ต่อเนื่อง กับเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น