AOT ชูแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

admin

รัฐมนตรีคมนาคมมอบนโยบาย AOT ชูแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาอาคารส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งดปล่อยโคมลอยใกล้สนามบิน

admin

AOT ขอความร่วมมือประชาชน งดปล่อยโคมลอย โคมควัน ดอกไม้ไฟ แสงเลเซอร์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone)ในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 6 แห่ง ช่วงเทศกาลลอยกระทง