จัด ATK 2.5 แสนชุด แจกจ่ายผู้ประกอบการอาหาร ย้ำต้องตรวจทุก7วัน

admin

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัด ATK 250,000 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารทั่วประเทศผ่านศูนย์อนามัยเขต พร้อมย้ำใช้ 10 หลักปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention เพื่อป้องกันโควิด-19