Natura &Co ซื้อกิจการ Avon เสร็จสมบูรณ์

admin

Natura &Co ซื้อกิจการ Avon เสร็จสมบูรณ์ ก้าวขึ้นเป็นเครือบริษัทความงามแบบ Pure-Play รายใหญ่อันดับ 4 ของโลก พร้อมแต่งตั้งทีมผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนการเติบโต