กลุ่มบริษัทบางจาก เปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจยั่งยืน สู่ปี 2030

admin

กลุ่มบริษัทบางจาก เผยยุทธศาสตร์องค์กร สะท้อนการเติบโตยั่งยืน หลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลาย ประกาศปรับวิสัยทัศน์สู๋ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” พร้อมเปิดอัตลักษณ์องค์กรใหม่ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างความยั่งยืนของโลก