“เซ็นทรัล ทำ” สร้างงาน สร้างอาชีพ 6 โครงการต้นแบบ

admin

“เซ็นทรัล ทำ” ผนึกทุกภาคส่วน สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน 6 โครงการต้นแบบที่ลงมือทำร่วมกับชาวเชียงใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน