IMET MAX ดึง 12 ผู้บริหารระดับสูงสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่ดีและเก่ง ฟรี!

admin

มูลนิธิ IMET สานต่อ IMET MAX ปีที่ 5 เปิดตัว 12 ผู้บริหารระดับสูงจิตอาสา ปั้น “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่ทั้งเก่งและดี ผ่านกระบวนการ Mentoring เข้าสู่อุทยานผู้นำ ผลักดันเศรษฐกิจชาติเติบโตยั่งยืน