NSC แจง ซูชิแซลมอนจากนอร์เวย์ กินได้ไม่เกี่ยวไวรัสโคโรน่า

admin

NSC ชี้แจง กรณีประกาศจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) ด้านความปลอดภัยของอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ดิบ แต่ไม่เกี่ยวอาหารทะเล ซูชิแซลมอน จานอร์เวย์รับประทานได้