มาซาร์สแนะ องค์กรต้องรับมือ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

admin

มาร์ซาร์ส เตือน องค์กรต้องเร่งหาบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ รับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ลดความเสี่ยงข้อกฎหมาย