การบินไทย เติมฝัน อยากบิน ต้องได้บิน

admin

การบินไทย ร่วมเติมความฝันคนรักการบิน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและทดลองทำการบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง สร้างประสบการณ์จริงด้านการบิน