บางจากฯ ปั้นเกาะหมากสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วย Blue Carbon จากหญ้าทะเล

admin

บางจาก ชวนดูแลโลกให้ยั่งยืนได้ง่าย ๆ แค่ #ลดละเริ่ม จัดทริปไร้คาร์บอน ลงนาม MOU หนุนหมู่เกาะหมาก พื้นที่ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ ต่อยอดการศึกษา Blue Carbon จากหญ้าทะเล