เตือน! ผู้ป่วยโควิด-19 ระวังอาการคงค้าง อ่อนเพลีย หายใจลำบาก เป็นยาว

admin

“รศ.นพ.ธีระ” เตือนอีกครั้ง ผู้ป่วยโควิด -19 ระวังภาวะอาการคงค้าง ผิดปกติระยะยาว ทั้ง อ่อนเพลีย หายใจลำบากปวดข้อ เจ็บหน้าอก ย้ำลดความเสี่ยง ป้องกันตัวเองและครอบครัว