”พึ่งตน เพื่อชาติ” ส่งต่อยอดองค์ความรู้ ชวนคนไทยพัฒนาตนสู่ความยั่งยืน

admin

โครงการ ”พึ่งตน เพื่อชาติ” ชวนคนไทยทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิถีชีวิต สู่การพึ่งตนและแบ่งปัน ร่วมฝึกอบรมเติมความรู้ สร้างคุณค่าใหม่ของสังคม โดยผนึก 2 พันธมิตรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันอาศรมศิลป์ มุ่งต่อยอดองค์ความรู้สู่ความยั่งยืน