การประปา งดจ่ายค่าธรรมเนียม ลดค่าใช้จ่ายปชช.

admin

กปน. ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน งดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาในช่วง COVID-19 ผ่าน 7-11 / Big C / Lotus ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เฉพาะ CenPay ถึง 30 เมษายน 2563