จากความยั่งยืนทางศาสนาสู่ “ชุมชนกุฎีจีน”

admin

SX 2022 เปิดเวที ถอดรหัสความยั่งยืนทางศาสนา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ “ชุมชนกุฎีจีน” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร