Techsauce จับมือ Hello Tomorrow ดัน DeepTech ขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรไทย

admin

Techsauce ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ จับมือ Hello Tomorrow Asia Pacific เดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพองค์กรด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ DeepTech โดยการเชื่อมโยงองค์กรในประเทศไทยกับกลุ่ม DeepTech Startups ผ่านการร่วมมือทั้งในรูปแบบพันธมิตรและการเข้าลงทุน