เมนูอาหารอนาคต เวที APEC ตอกย้ำคุณภาพยั่งยืนต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

admin

“เอเปค ฟิวเจอร์ ฟู้ด ฟอร์ ซัสเตนนะบิลิตี้” จุดประกาย “เมนูอาหารไทย” สู่อาหารอนาคตยั่งยืน ส่งเสริม คนปลูก คนทำ คนกิน และโลก ฉายศักยภาพภูมิปัญญาไทยบนเวทีโลก