Dow สร้างนวัตกรรม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล แก้ปัญหาขยะยั่งยืน

admin

ดาว (Dow) พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตเป็นฟิล์มยืดหดสำหรับแพคสินค้า (collation shrink film) ประกาศวางจำหน่ายสู่ตลาดทั่วเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม