สินค้ามือสอง เทรนด์คนยุคใหม่ ทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับโลกยั่งยืน

admin

Carousell Group แพลตฟอร์มสินค้ามือสองจากสิงคโปร์ เผยรายงานความสำเร็จธุรกิจ E-Commerce and Recommerce Marketplaces เฟื่อง สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดคาร์บอนช่วยโลก

ซีพีเอฟ ต่อยอดบริหารจัดการน้ำยั่งยืน ปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร

admin

ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำยั่งยืน ต่อยอดสู่โครงการปันน้ำปุ๋ยให้เกษตรกรต่อเนื่อง เผยส่งต่อน้ำปุ๋ยแล้ว 111,000 ลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่เพาะปลูกกว่า 115 ไร่ ช่วยสร้างความมั่นคงทางแหล่งน้ำให้ชุมชน

‘ปิกนิก เทเบิล’ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักรักษ์โลก

admin

‘ปิกนิก เทเบิล’ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก รักษ์โลก สไตล์มินิมอล คิด-ออกแบบ ตามแนวคิดCircular Economy ใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

เจ้าสัวเจริญ รักษ์โลก นำเทคโนโลยีเอสซีจี เปลี่ยนอาหารเป็นปุ๋ย ที่ “วัน แบงค็อก”

admin

วัน แบงค็อก จับมือ เอสซีจี นำเทคโนโลยี เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ย แผนงานล่าสุดเพื่อความยั่งยืน ลดของเสีย แปรรูปเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ

เอสซีจี ชูเมืองมาย ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศ ECO CITY

admin

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ หรือภัยแล้ง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต และหากย้อนกลับไปที่ต้นตอ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของ “มนุษย์” ล้วนมีส่วนสร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นกัน

กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้านโยบายองค์กรสีเขียว

admin

กลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1,300 ล้านบาท ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 1,500 ไร่ ลดขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 30% ต่อปี และลดปริมาณขยะอาหาร 10%ต่อปี

CPF ขับเคลื่อน “อาหารมั่นคง” ผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยงประชากรโลกยั่งยืน

admin

ซีพีเอฟ ริเริ่มโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่สังคม ได้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ล่าสุด เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ตอกย้ำกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เอสซีจี ชูเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้าง 4 ทางรอดโลก

admin

เอสซีจีจับมือ 180 พันธมิตร แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชง 4 ทางรอด แก้ปัญหาภัยแล้ง ความยากจน ฝุ่น PM 2.5 และการจัดการขยะ พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน