กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ชูนโยบายรักษ์โลกรับ “วันสิ่งแวดล้อม”

admin

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี” ขานรับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ชูนโยบายรักษ์โลก ย้ำองค์กร ESG ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมจัดตั้งโครงการ “พี่หมีบิ๊กกี้ ชวนรีไซเคิล” 

 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า  บีเจซีได้จัดทำ “นโยบายสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทต่างๆภายใต้บีเจซี ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติ

ล่าสุด เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้จัดตั้งโครงการ “พี่หมีบิ๊กกี้ ชวนรีไซเคิล” เพื่อร่วมรณรงค์ลดปัญหาปริมาณขยะอลูมิเนียม และพลาสติกโดยการ นำกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียม และขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาบริจาค ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวนกว่า 192 สาขาทั่วประเทศโดยจะนำวัสดุรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นชุด PPE และ ขวดน้ำดื่มใหม่ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ที่ผ่านมากลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการจัดตั้งโครงการสนับสนุนการรีไซเคิล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยบิ๊กซีได้สนับสนุนจุดตั้งตู้รับบริจาคกล่องเครื่องดื่มUHT จำนวน 146 สาขา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – ปัจจุบันเพื่อรวบรวมและ รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย

โครงการ “กระดาษปันรัก” เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเยื่อกระดาษทิชชูที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ และโครงการแยก แลก ทิชชู ซิลค์ รวบรวมกระดาษรีไซเคิลจากโรงเรียนและชุมชนกว่า 1.7 ตัน เพื่อนำไปรีไซเคิลทำเป็นกระดาษทิชชูต่อไป

นายอัศวิน กล่าวว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 10 – 20% ตามลำดับ ภายในปี พ.ศ. 2568 (เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี พ.ศ. 2559 ) และยังจัดตั้งโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “Solar Rooftop” ขับเคลื่อนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตั้งระบบผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์บนหลังคาที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 33 สาขาทั่วประเทศ และโครงการ Food Rescue ที่ร่วมมือกับ มูลนิธิเอสโอเอส สนับสนุนอาหารส่วนเกิน ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับชุมชนขาดแคลน โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ทั่ว กทม. และปริมณฑล ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการไม่นำขยะอาหารไปฝังกลบ จำนวน 67,392 กิโลกรัม เป็นต้น

จากการรายงานล่าสุด กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ จัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG100” ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความสำเร็จบนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

Leave a Reply

Next Post

ซีพีเอฟ เดินกลยุทธ์ สู่"องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ"

ซีพีเอฟ เผย 6 กลยุทธ์ สู่ “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ” เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ชูนวัตกรรม เสริมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ลดการสูญเสียอาหาร และแก้ไขปัญหาจากพื้นฐานธรรมชาติ