กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ชูนโยบายรักษ์โลกรับ “วันสิ่งแวดล้อม”

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:3 Minute, 29 Second

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี” ขานรับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ชูนโยบายรักษ์โลก ย้ำองค์กร ESG ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมจัดตั้งโครงการ “พี่หมีบิ๊กกี้ ชวนรีไซเคิล” 

 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า  บีเจซีได้จัดทำ “นโยบายสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทต่างๆภายใต้บีเจซี ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติ

ล่าสุด เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้จัดตั้งโครงการ “พี่หมีบิ๊กกี้ ชวนรีไซเคิล” เพื่อร่วมรณรงค์ลดปัญหาปริมาณขยะอลูมิเนียม และพลาสติกโดยการ นำกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียม และขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาบริจาค ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวนกว่า 192 สาขาทั่วประเทศโดยจะนำวัสดุรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นชุด PPE และ ขวดน้ำดื่มใหม่ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ที่ผ่านมากลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการจัดตั้งโครงการสนับสนุนการรีไซเคิล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยบิ๊กซีได้สนับสนุนจุดตั้งตู้รับบริจาคกล่องเครื่องดื่มUHT จำนวน 146 สาขา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – ปัจจุบันเพื่อรวบรวมและ รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย

โครงการ “กระดาษปันรัก” เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเยื่อกระดาษทิชชูที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ และโครงการแยก แลก ทิชชู ซิลค์ รวบรวมกระดาษรีไซเคิลจากโรงเรียนและชุมชนกว่า 1.7 ตัน เพื่อนำไปรีไซเคิลทำเป็นกระดาษทิชชูต่อไป

นายอัศวิน กล่าวว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 10 – 20% ตามลำดับ ภายในปี พ.ศ. 2568 (เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี พ.ศ. 2559 ) และยังจัดตั้งโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “Solar Rooftop” ขับเคลื่อนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตั้งระบบผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์บนหลังคาที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 33 สาขาทั่วประเทศ และโครงการ Food Rescue ที่ร่วมมือกับ มูลนิธิเอสโอเอส สนับสนุนอาหารส่วนเกิน ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับชุมชนขาดแคลน โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ทั่ว กทม. และปริมณฑล ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการไม่นำขยะอาหารไปฝังกลบ จำนวน 67,392 กิโลกรัม เป็นต้น

จากการรายงานล่าสุด กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ จัดอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG100” ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความสำเร็จบนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

ซีพีเอฟ เดินกลยุทธ์ สู่"องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ"

ซีพีเอฟ เผย 6 กลยุทธ์ สู่ “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ” เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ชูนวัตกรรม เสริมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ลดการสูญเสียอาหาร และแก้ไขปัญหาจากพื้นฐานธรรมชาติ 

You May Like