ตรวจสอบรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัว

admin

ศบค. ประกาศ 43 จังหวัด ที่ต้องกักตัว และปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉินป้องกันโควิด มีผลตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. กระทรวงมหาดไทย (ศบค.) ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.2564 เป็นต้นไป ผู้ที่อยู่ใน 4 ภาค 45 จังหวัด ต้องกักตัวตามประกาศ ศบค.และปฏิบัติ พรก.ฉุกเฉินป้องกันโควิด

สามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัว ตามด้านล่างนี้ โดยการกักกันตัวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) www.moicovid.com


Leave a Reply

Next Post

ปรับเวลาเปิด-ปิดธนาคาร ลดเสี่ยงโควิด-19

สงร. แจ้งการเปิด-ปิดสาขาธนาคารของรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่