“บริทาเนีย” คิกออฟ CRAFT PARK ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 เขตบางนา

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:5 Minute, 28 Second

“บริทาเนีย” พัฒนาชุมชน ผนึกพันธมิตรคิกออฟโครงการ CRAFT PARK สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว ส่งเสริมชุมชนสุขภาพดี นำร่องศูนย์บริการสาธารณสุข 8 เขตบางนา 

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI กล่าวว่า บริทาเนีย ร่วมกับเหล่าพันธมิตร ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, we!park, บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด ในเครือบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด คิกออฟโครงการ CRAFT PARK พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวต้นแบบ ส่งเสริมสุขภาพดี เติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาความต้องการ ออกแบบและลงมือทำ เกิดเป็นความ CRAFT ในแบบฉบับที่ทุกคนร่วมกันสร้าง สู่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นำร่องแห่งแรกที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง(ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา พื้นที่พัฒนารวม 211 ตารางวา พร้อมส่งมอบส่วนสนาม เด็กเล่นหน้าศูนย์เด็กเล็ก ภายในปีนี้

CRAFT PARK เกิดจากไอเดียที่บริทาเนียต้องการนำความเชี่ยวชาญที่มี มาผสานกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางขนาดไม่ใหญ่มาก ให้มีคุณภาพที่เกินขนาดของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของสังคม ที่ต้องการมีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกัน สอดคล้องกับ “บริทาเนียอยู่ที่ไหน ที่นั่นต้องดีด้วย” กับพันธกิจ B The Goodness นำความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบภูมิทัศน์ การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์พื้นที่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

ความพิเศษของ CRAFT PARK คือ การ CRAFT งานให้ตอบโจทย์ความต้องการ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาพื้นที่ต่อได้อย่างยั่งยืน 

“บริทาเนียเน้นกระบวนการคิดและออกแบบทุกขั้นตอน ด้วยการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและออกแบบถึง 3 เดือน เพื่อให้ CRAFT PARK ตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชั่น” นายสุรินทร์ กล่าว

สำหรับ CRAFT PARK บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา ประกอบด้วยพื้นที่พัฒนา จำนวน 2 จุด ได้แก่ 

1.สนามเด็กเล่น หน้าศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 119 ตารางวา พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของพื้นที่การเรียนรู้เด็กเล็ก เน้นเรื่องการส่งเสริมทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย ของเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

CRAFT PARK สามารถเป็นต้นแบบของสนามเด็กเล่น ในศูนย์เด็กเล็กที่อื่นๆ ได้ การเลือกใช้วัสดุ จะเน้นความปลอดภัยต่อเด็ก อาทิ การเลือกใช้พื้นยาง สีปลอดสารพิษ โดยได้รับการสนับสนุนสีจากนิปปอนเพนต์ และในส่วนของเครื่องเล่น ยังออกแบบเครื่องเล่นที่ทางทีมจะ Craft ขึ้นมาพิเศษ โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 พร้อมส่งมอบภายในปีนี้

2.สวนหย่อม ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ขนาด 92 ตารางวา พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของสวนเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน จุดเด่นเรื่องพื้นที่สาธารณะสีเขียว กับ สถานพยาบาล“สวนเพื่อสุขภาพ”  มีมุมออกกำลังกายเบาๆ สำหรับผู้สูงอายุให้สามารถมาทำกิจกรรมได้ 

รวมถึงมีมุมพืชสมุนไพร สนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี เพิ่มที่นั่งตามมุมต้นไม้ต่างๆ แก้pain point จากการมีที่นั่งรอรับบริการไม่เพียงพอ เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของทุกคน เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ตามแนวคิด universal design มีการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ด้านนายยศพล บุญสม ผู้ก่อตั้ง we!park เล่าว่า โครงการ CRAFT PARK เน้นกระบวนการทำงานที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน และผู้ใช้พื้นที่จริง โดยเฉพาะ เด็กและผู้สูงอายุ ที่ต้องใส่ใจการเลือกใช้วัสดุมากเป็นพิเศษ สวนต้องดูแลง่าย ต้องใช้ได้ทุกช่วงวัย ศูนย์เด็กเล็ก ต้องเกิดประโยชน์กับเด็กๆ สูงสุด ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ทั้งร่างกาย และสติปัญญา พื้นที่ที่รองรับผู้สูงอายุ ต้องปลอดภัย โดยมีบริษัท วายด์ อินทีเรียร่วมลงพื้นที่และออกแบบ จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้คนในชุมชน ทำให้เกิดการแก้ปัญหาทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โมเดลสวนสาธารณะสีเขียวของโครงการ CRAFT PARK สอดคล้องกับแนวคิดสวน 15 นาที ซึ่งอยู่ในนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยพื้นที่นำร่องของโครงการฯ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา เป็นพื้นที่สาธารณะ สีเขียวที่มีศักยภาพอยู่ในสถานพยาบาล ใกล้กับชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงง่าย และชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง

ตามโมเดลสวน 15 นาที ที่เป็นนโยบายการเพิ่มสวนสาธารณะสีเขียวขนาดเล็กให้กระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ เพื่อการเข้าถึงง่าย ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สวน 15 นาที ที่กำลังดำเนินการทั้งหมด 125 แห่ง ที่แล้วเสร็จ 21 แห่ง  โดยตั้งเป้าให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นภายในปีนี้และมีโอกาสที่จะพัฒนาโมเดล CRAFT PARK ไปยังพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขอื่นๆ ในขณะที่ บริทาเนีย พร้อมเดินหน้าสร้าง CRAFT PARK ใกล้โครงการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

เอพี ไทยแลนด์ รายได้ไตรมาสแรกพุ่ง 11,800 ล้าน

เอพี ไทยแลนด์ เผยตัวเลขไตรมาสแรกปี 66 เติบโตแข็งแกร่ง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ดันรายได้รวม 11,805 ล้าน กำไรสุทธิ 1,478 ล้าน NET D/E ต่ำเพียง 0.66 เท่า ตลาดคอนโดส่งสัญญาณไฟเขียว เดินหน้าทำงานแบบเจาะลึก ตั้งเป้าปี 66 เปิด 58 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 77,000 ล้าน ยอดขาย 58,000 […]