ศูนย์ฯ สิริกิติ์ คัมแบ็ค 12 ก.ย. นี้ นำอัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 49 Second

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ กลับมาอีกครั้ง กับภาพลักษณ์ใหม่ ที่ทันสมัย แต่ยังไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทย พร้อมกับการเป็น “ที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์ม” รองรับการจัดงานทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัด

หลังจากปรับปรุงครั้งใหญ่เป็นเวลาถึง 3 ปีครึ่ง วันนี้ “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายน 2565 เพื่อต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ แนวคิดหลักในการปรับปรุง

นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ เผยว่า จุดมุ่งหมายสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจปรับปรุงศูนย์ฯ สิริกิติ์ คือ ความต้องการแสดงศักยภาพและผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำในธุรกิจอิเวนต์ในเอเชียและระดับโลก ในการพัฒนาโครงการนี้เราได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงบริษัทแถวหน้าในประเทศไทยหลายๆ ด้าน

นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์

หนึ่งในนั้นได้แก่ ทีมออกแบบ หรือ “The Creator” ซึ่งประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมภายนอก สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตย์ โดยเป็นการร่วมกันปรับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ เพื่อให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่เป็น “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม”ที่สามารถรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นสถานที่รองรับแขกบ้านแขกเมือง ที่สะท้อนความเป็นไทยสากลสู่สายตานานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สถาปัตยกรรมที่ตอกย้ำว่าศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นมากกว่า ‘ศูนย์การประชุม’

นายนพดล ตันพิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหัวเรือใหญ่การออกแบบสถาปัตยกรรมของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ เล่าว่า ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ถือเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ระดับชาติและนานาชาติกว่า 20,000 งาน

นายนพดล ตันพิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหัวเรือใหญ่การออกแบบสถาปัตยกรรมของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่

ดังนั้น ตัวอาคารโฉมใหม่จึงต้องสามารถเก็บเรื่องราวในอดีต และสะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคต เราจึงได้วางแกนหลักไว้ 3 เรื่อง ได้แก่

  • แรงบันดาลใจ (Inspiration)
  • บูรณาการ (Integration)
  • นวัตกรรม (Innovation)

เริ่มจากดึงคอนเซ็ปต์ ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ มาตีความ เป็นความอ่อนน้อมอันเนื่องมาจากพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน สู่การใช้เส้นโค้ง เติมความสมบูรณ์ให้พื้นที่นำความเป็นไทยผสานกับสากลมากขึ้น

สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ผสานความเป็นสากล

นางสาวอริศรา จักรธรานนท์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออนเนียน จำกัด รับหน้าที่ วางคอนเซ็ปต์และตกแต่งภายในเล่าว่า

ความโดดเด่นของพื้นที่ภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ เรียกได้ว่าเป็นภาพจำใหม่ที่ไม่ว่า ใครก็ต้องพูดถึง ด้วยรายละเอียดที่สามารถเล่าความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยมีแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่าง ‘ผ้าไทย’ ที่มักทรงสวมใส่ด้วยพระองค์เอง เราจึงนำไอเดียดังกล่าวมาต่อยอด ดึงอัตลักษณ์ของผ้าไทยในหลากหลายแบบมาเป็นแกนหลักในการออกแบบ โดยประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์

รังสรรค์พื้นที่แวดล้อมเพื่อ ‘เชื่อมโยงศูนย์ฯ สิริกิติ์ให้เข้ากับสังคมเมือง’

นายยุทธพล สมานสุข ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ จาก บริษัท ฉมา จำกัด ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม กล่าวถึงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ สิริกิติ์ว่า ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบ วางแผน และใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบตัวอาคาร

นายยุทธพล สมานสุข ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ จาก บริษัท ฉมา จำกัด ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ดังนั้น ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ จึงได้มีการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมให้เข้ากับอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ผ่านการวางแผนให้ ศูนย์ฯ สิริกิติ์สอดรับกับสภาพสังคมเมืองในยุคปัจจุบันมากขึ้น ยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวและการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ มีการวางระบบให้คนสามารถสัญจรได้ง่าย ไม่หลงทาง ปรับปรุงลานหน้าศูนย์ฯ สิริกิติ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกุตระให้มีความกว้างขวางเพื่อเพิ่มจุดเด่น และเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงองค์ประกอบเล็กน้อยต่างๆมีการจัดเรียงใหม่ให้สวยงามสบายตา เปิดมุมมองสู่สวนเบญจกิติทั้งยังนำพื้นที่จำกัดมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจาก “The Creator” ทั้ง 3 ท่านแล้ว ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อทำให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านเทคโนโลยี ความยั่งยืนและความปลอดภัย เพื่อให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์เป็นสถานที่จัดงานที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทันสมัย บริการเหนือระดับ ภายใต้มาตรฐานสากล

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่ พร้อมเปิดให้สัมผัสความเป็น “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

ททท.โชว์ วัฒนธรรม-สถาปัตยกรรม ดึงต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย

ททท. นำ Softpower วัฒนธรรม – สถาปัตยกรรม ร่วมงาน Venice International Film Festivals ครั้งที่ 79 เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โชว์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ถ่ายทำใหม่ๆ ของเมืองไทย ภายใต้การนำเสนอ Thailand 365 All Year Round และ เปิดมิติของ Amazing New Chapters ทั้ง 5 […]

You May Like