อว.ประกาศเลื่อนรับปริญญา

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:3 Minute, 42 Second


อว. ออกประกาศกระทรวง 3 ฉบับรับมือโควิด-19 เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร หยุดการเรียนในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์แทน ยกเลิกฝึกงาน พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้านได้ เหลื่อมเวลาการเข้างานพักกลางวัน ลดความหนาแน่น 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่ากระทรวง อว. ออกประกาศฉบับที่ 3, 4 และ 5 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโควิด-19 ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน 

กระทรวง อว. จึงกำหนดมาตรการในการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรอื่นๆในสังกัด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 3 ฉบับเป็นมาตรการในการดูแลส่วนของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด กระทรวง อว. โดยความตกลงร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี ทั้ง 4 ภาคส่วน ได้แก่  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวง อว. ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจาย การติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่คนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก 

ประกาศให้หยุดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนออนไลน์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์ โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

สำหรับการฝึกงานทุกรูปแบบขอให้พิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ ส่วนภารกิจด้านการบริการประชาชนบริการสาธารณะและการบริหารจัดการตามภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น โรงพยาบาล ให้ดำเนินการได้ โดยมีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับบุคลากรสำหรับประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4  ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง พิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในส่วนของประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 5 เป็นมาตรการดูแลบุคลากรในสังกัดกระทรวง ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางแผนและเตรียมการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด โดยให้งานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ โดยใช้ระบบประชุมทางไกล ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานต้องเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน

สำหรับงานที่ต้องมีการปฏิบัติการ เช่น การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การให้บริการประชาชน ให้ปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศพิจารณาการเหลื่อมเวลาทำงาน และเวลาพักกลางวัน  เพื่อลดความหนาแน่นของการอยู่ร่วมกันในระบบขนส่ง หรือในร้านอาหาร งดกิจกรรมของหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี สำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ใช้แผนปฏิบัติการเพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน(Business Continuity Plan) ที่ได้จัดทำไว้แล้ว เพื่อให้สามารถให้บริการนิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก และไม่มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

เมเจอร์ ปิดโรงหนังทุกสาขา 14 วัน

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จึงประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ

You May Like