Garena สานต่อ Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต ปั้มนิวเจนสร้างอาชีพ

admin

การีนา สานต่อ โครงการ “Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต 2024” ผนึกโรงเรียน-มหาวิทยาลัย ยกระดับทักษะเด้กไทย เปิดประตู่สู่อาชีพที่สร้างเอง รับตลาดเกมมูลค่า 3.4 หมื่นล้าน ผู้ว่า กทม. ย้ำ เด็กเจนใหม่พัฒนาตัวเองได้ สร้างอาชีพของตัวเองได้ พร้อมการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด

“เบทาโกร” บริหารความต่าง สร้าง Great Workplace คนทำงาน

admin

“เบทาโกร” ชูแนวคิด One Thought, One Goal, One Team บริหารความหลากหลายในองค์กร พร้อมย้ำ Core Values “PIPIQ+” บ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร มุ่งเน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับฟังอย่างตั้งใจ และกล้าท้าทายตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆ ผสานการทำงานผ่านข้อมูล และเทคโนโลยี

AIS ACADEMYแชร์ทักษะนวัตกรรม ส่งเสริมเยาวชนช่วยเหลือผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

admin

AIS ACADEMY ยกระดับทักษะนิสิต-นักศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านโครงการ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” ผนึก กระทรวง พม. กระตุ้นคนรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย สร้างความเป็นอยู่ที่ดี

WorkVenture เปิด 50 องค์กรที่ใช่ทั้งเงิน-งาน คนรุ่นใหม่อยากร่วมงาน

admin

บิีกคัมปานี Google SCG ปตท. Agoda Line โตโยต้า ติดท็อป สุดยอด 50 บริษัท ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2024 เผยองค์กรใหญ่ยังครองใจ เงินดี องค์กรดี ไลฟ์สไตล์การทำงานใช่ เจน Z โอเค!

BTG พัฒนา “โรงเรียนในโรงงาน” ยกระดับความรู้เติมศักยภาพพนักงาน

admin

เบทาโกร ผสานสถานศึกษา มทร.ล้านนา – มจธ.ยกระดับความรู้ เพื่มศักยภาพพนักงานระดับ ปวส. สู่ปริญญาตรี ผ่านความร่วมมือ “โครงการพัฒนาพนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาไตรภาคี”

‘ซีเค พาวเวอร์’ พัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญายั่งยืน

admin

‘ซีเค พาวเวอร์’ ขับเคลื่อนสังคมสู่ภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ชู 2 กลยุทธ์ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ การเสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน

เคทีซี ผนึกแรงงานคน-หุ่นยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติสินเชื่อ

admin

เคทีซี ยกระดับกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ จัดโครงการ “KTC FACTORANT”ใช้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับคน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน

คินเซนทริค เปิดทริคความสำเร็จนายจ้างดีเด่น

admin

คินเซนทริค แนะปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร ต้องมอบประสบการณ์และเอาใจใส่พนักงานสม่ำเสมอ ผู้นำต้องขับเคลื่อนการสร้างพลังองค์กร พร้อมประกาศ 16 องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2566