SROI สำคัญยังไงกับความยั่งยืน มันคืออะไร

admin

SROI ย่อมาจาก Social Return on Investment และมันคือ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม” ซึ่งก็คือ แนวทางหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถวัดผลประโยชน์ของโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร สำคัญยังไง?

admin

finbiz by ttb แนะจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร”คู่มือนำธุรกิจสู่ความยั่งยืนผู้ประกอบการที่สนใจนำ ESG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

ใกล้แล้ว! ไทยเตรียมพร้อม “เก็บภาษีคาร์บอน” ภาคธุรกิจ

admin

“ภาษีคาร์บอน” เรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป กรมสรรพสามิตกำลังเตรียมการณ์ เผยผุ้ประกอบการไม่ต้องหวั่น ค่าจัดเก็บไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เจตนาแค่กระตุ้นให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

CFO Platform คืออะไร ปล่อยคาร์บอนต้องรายงาน

admin

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์มีส่วนในการสร้างขึ้น กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักและต่อเนื่องถึงมนุษยชาติผู้ก่อเหตุ ทำให้ปัจจุบัน มนุษย์ต้องมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ เพื่อทำให้โลกกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิม หรือในสภาพที่มนุษย์ในอนาคตใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ

เปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิล ไทยเตรียมเพิ่มกำลังผลิต RE 50%

admin

COP28 เปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิล เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ RE ทั่วโลกขึ้นเป็น 3 เท่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ ไทยเร่งพิจารณา เพิ่มสัดส่วนจาก 13.3% ขึ้นเป็น 50% ในช่วง 5 ปี ผลักดันธุรกิขยายตัว 75% ต่อปี

สินค้ามือสอง เทรนด์คนยุคใหม่ ทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับโลกยั่งยืน

admin

Carousell Group แพลตฟอร์มสินค้ามือสองจากสิงคโปร์ เผยรายงานความสำเร็จธุรกิจ E-Commerce and Recommerce Marketplaces เฟื่อง สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดคาร์บอนช่วยโลก

ISSB กับกติกาสากลด้านความยั่งยืน….ที่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทั่วโลกรอคอย

admin

ISSB คือใคร ออกมาตรฐานอะไร และทำไม IOSCO ซึ่งเป็นองค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงประกาศให้การยอมรับ (endorse) มาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ตั้งแล้ว “กรมโลกร้อน” พร้อมทำงานทันที

admin

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้ง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ ‘กรมโลกร้อน’ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ เผยพร้อมเดินหน้าทำภารกิจรับมือ Climate Change ทันที