Sea เปิดดิจิทัลบอร์ดเกม โครงการของขวัญจากพ่อ

admin

Sea (ประเทศไทย) เอาใจแฟนๆ บอร์ดเกม เปิดตัว ”Riverbank” ในรูปแบบ ”ดิจิทัลบอร์ดเกม” (Mobile Application) เกมแนววางแผนบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9