ก.ล.ต. เปิดตัว “คู่มือแนวปฏิบัติฯ”ความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ

admin

ก.ล.ต. เปิดตัว “คู่มือแนวปฏิบัติฯ” การบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง สภาพภูมิอากาศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน