ปักหมุด ‘จริงใจมาร์เก็ต’ กลุ่มเซ็นทรัลท้าแวะช้อป-ชมกาดวิถีพื้นบ้านเชียงใหม่

admin

กลุ่มเซ็นทรัล ปักหมุด แลนด์มาร์คเมืองเชียงใหม่ ชวนแอ่วกาดวิถีพื้นบ้าน “โครงการจริงใจมาร์เก็ต” ย่านจริงใจเซ็นทรัล จุดเช็คอินคู่เชียงใหม่ที่ต้องมาเยือน

“เซ็นทรัล ทำ” สร้างงาน สร้างอาชีพ 6 โครงการต้นแบบ

admin

“เซ็นทรัล ทำ” ผนึกทุกภาคส่วน สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน 6 โครงการต้นแบบที่ลงมือทำร่วมกับชาวเชียงใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน