“ล้อพูนผลไรซ์มิลล์” ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท

admin

“ล้อพูนผลไรซ์มิลล์” เจ้าของแบรนด์ข้าวถุง “บัวชมพู” ทุ่มงบกว่า 350 ล้าน เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรแบบสมาร์ทแห่งแรกในไทย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร