8Rs สู่ธุรกิจสีเขียว ทางเลือก SMEs ไทย

admin

กสิกรไทย แนะ SMEs นำเศรษฐกิจหมุนเวียน 8Rs สร้างใบเบิกทางสู่ธุรกิจสีเขียว เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด ช่วยโลก ช่วยธุรกิจเดินหน้า