“มาซาร์ส” แนะตรวจเช็คสถานภาพธุรกิจ เพื่อปรับแผนสู้โควิด

admin

“มาซาร์ส” แนะ ผู้ประกอบการ เช็คสถานภาพธุรกิจ ปรับแผน ปรับโครงสร้างธุรกิจ ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ประกาศพร้อมให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งด้านกฎหมาย ภาษี บัญชีและการเงิน เพื่อตรวจเช็คสถานภาพ