‘ปิกนิก เทเบิล’ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักรักษ์โลก

admin

‘ปิกนิก เทเบิล’ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก รักษ์โลก สไตล์มินิมอล คิด-ออกแบบ ตามแนวคิดCircular Economy ใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน