ยูโอบี จัดกิจกรรมวิ่งสีเขียว ระดมทุน 4 ล้าน สมทบโครงการศึกษาช่วยเด็กไทย

admin

ยูโอบี ประเทศไทย รวมพลังพนักงาน พันธมิตรธุรกิจและลูกค้ากว่า 2,500 คน ร่วมกิจกรรมวิ่ง/เดิน สีเขียว 2023 UOB Global Heartbeat Run/Walk ระดมทุน 4 ล้านบาท สมทบโครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาส