บพท. พัฒนากลไก-ระบบนิเวศน์ข้อมูล ปั้นเมืองอัจฉริยะ

admin

บพท.สานพลังภาคี ตอบโจทย์ กระจายความเจริญ-ลดเหลื่อมล้ำ-เติมความสามารถการแข่งขัน พัฒนากลไก-ระบบนิเวศน์ข้อมูลเมือง กรุยทางปั้นเมืองน่าอยู่เมืองอัจฉริยะ