นายกสมาคม UNGCNT กระตุ้นไทยพัฒนาทุนมนุษย์ มุ่งสู่เป้า SDGs 17 ข้อ

admin

“ศุภชัย” นายกสมาคม UNGCNT เร่งพัฒนา “ทุนมนุษย์” รับมือเศรษฐกิจยุค 5.0 ที่คนและเอไอ ต้องทำงานผสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลักดันโลกเดินหน้าสู่เป้าหมาย SDGs 17 ข้อ ให้ทันเวลา หลัง 8 ปี ทั่วโลกทำได้แค่ 12% และอีก 30% ไม่เข้าเป้า

UNGCNT-UN ประกาศปั้นบุคลากรทักษะสูงกว่าล้านคน รับเศรษฐกิจยุค 5.0

admin

UNGCNT-UN ประกาศปั้นบุคลากรทักษะสูงกว่าล้านคน รับเศรษฐกิจยุค 5.0 ยกโมเดลใหม่ Sustainable Intelligence สู่ความยั่งยืนปี 2030 รัฐบาล โชว์แนวคิด “New Growth Path” 3 มิติ สร้างแรงงานคุณภาพ