ท่องเที่ยวไทยสัญญาณดี ธุรกิจโรงแรม-สายการบินฟื้นตัว

admin

EIC คาดภาคท่องเที่ยวส่งสัญญาณดีขึ้นสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบิน ภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย