บ้านปู เน็กซ์ ยกระดับการเรียนรู้ ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่างโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

admin

บ้านปู เน็กซ์ ต่อยอด โครงการ “Light & Learn” ปีที่ 5 ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่าง สร้างการเรียนรู้และประโยชน์ให้เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน