พิซซ่า ฮัท บริการ “ส่งพิซซ่าแบบไร้สัมผัส”

admin

พิซซ่า ฮัท เสนอบริการ “ส่งพิซซ่าแบบ ไร้สัมผัส” ส่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้า ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ