21 หน่วยงานรัฐ-เอกชนผนึกกำลัง ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

admin

21  หน่วยงานจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา บูรณาการความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด ตั้งเป้าลดไม่น้อยกว่า 3 แสนตันCO2  ภายในปี 2565