“มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์” ปีที่ 12 ส่งต่อความห่วงใย

admin

“มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์” ปีที่ 12 จัดขึ้นโดย กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนคนไทยร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แด่น้อง ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก