1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร

admin

สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ชาวปราจีนบุรี ผู้ได้รับความไว้วางใจให้เป็น หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎธ์ธานี ก่อนที่จะเปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการไปสู่นักอนุรักษ์ โดยเข้าร่วมต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน จังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านการขอสัปทานทำไม้ที่ป่าห้วยขาแข้ง