“ท่าอากาศยานอู่ตะเภา” นำเทคโนโลยีคลาวด์ เพิ่มความสะดวกนักเดินทาง

admin

นักท่องเที่ยวเตรียมตัวชิล “ท่าอากาศยานอู่ตะเภา” เดินหน้ายกระดับ รับการท่องเที่ยวฟื้นตัว ด้วยเทคโนโลยี ACUS จาก Amadeus เพิ่มความคล่องตัวนักเดินทาง ตอบรับการเปิดประเทศ