MONO ผนึก GMM ร่วมสร้างคอนเทนต์ ขยายช่องทางตลาด

admin

MONO ประกาศผนึกกำลัง “GMM Grammy-GMM Studios” ขึ้นแท่นคอนเทนต์มีเดียยักษ์ใหญ่ เผยวางแผนผลิตคอนเทนต์ ดันกลยุทธ์ทางการตลาด และขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์