การประปา งดจ่ายค่าธรรมเนียม ลดค่าใช้จ่ายปชช.

admin

กปน. ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน งดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาในช่วง COVID-19 ผ่าน 7-11 / Big C / Lotus ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เฉพาะ CenPay ถึง 30 เมษายน 2563

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. งดทำธุรกรรมการรับชำระค่าน้ำ และการรับคำร้องต่าง ๆ ที่ต้องชำระเงิน เช่น การขอติดตั้งประปา การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขากองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. ในระหว่างวันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 โดยเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ www.mwa.co.th ผ่านระบบ MWA e-Service / หักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต / แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ธนาคาร

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อีกทั้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพิ่มความสะดวก ลดการเดินทางของประชาชน กปน. จึงงดเว้นค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / Big C / Lotus / CenPay ตั้งแต่ 17 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะ CenPay งดเก็บค่าธรรมเนียมถึง 30 เมษายน 2563)
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ไม่สะดวกชำระค่าน้ำประปาในช่วงนี้ กปน. จะไม่ตัดน้ำทั้งชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ 2 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Next Post

วิศวะ มก. ผลิตเฟชชีลด์ จากการพิมพ์สามมิติมอบทีมแพทย์

อาจารย์คณะวิศวฯ มก. รวมทีมผลิต Face Shield ขึ้นรูปจาก 3D Printing  ป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาด COVID-19  ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ เผยกำลังทำต้นแบบเพื่อเพิ่มกำลังผลิตต่อไป