ซาโนฟี่ รวมพลังจิตอาสาสร้างความเปลี่ยนแปลชุมชน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 51 Second

“รอยยิ้มและความสุข” ของเด็กๆ ทำให้คำว่า “จิตอาสา” มีคุณค่าและมีพลังมากขึ้น นอกจากภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก

จากการร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานซาโนฟี่ ประเทศไทย ที่มาร่วมเป็นจิตอาสากว่า 80 ชีวิต ได้ทุ่มแรงกายแรงใจและลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าวมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้มากขึ้น ถึงแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แต่ก็ทำให้ จิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้รับรู้ถึงการต้อนรับที่อบอุ่นและต่างช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างสนุกสนาน พร้อมกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจ

ก่อนเริ่มโครงการนี้ ซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้มีการสำรวจพื้นที่จริงในอำเภอสวนผึ้ง และโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว ถือเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสในการสนับสนุนมานานกว่า 10 ปีแล้ว มีหลายพื้นที่ที่ควรได้รับการปรับปรุง ทั้งอาคารเรียนและห้องน้ำ อีกทั้งทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนชั้นอนุบาลไปยังห้องเรียนชั้นประถมศึกษาไม่มีหลังคาทำให้เวลาฝนตกนักเรียนไม่สามารถเดินไปได้ และยิ่งช่วงฝนตกยิ่งทำให้น้ำขังสะสม เพราะหลายบริเวณยังเป็นพื้นดินและบางจุดเป็นหลุมเป็นแอ่ง ประกอบกับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณสนับสนุนจึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ขาดแคลนครู วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา รวมถึงอาคารสถานที่ในปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม

นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนรวม 52 คน มีทั้งคนไทย เมียนม่า กัมพูชา รวมถึงชาวกะเหรี่ยง ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้ว โรงเรียนเรามีคุณครู รวมกัน 3 คน จึงจำเป็นต้องควบรวมชั้นเรียน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ คุณครูคนหนึ่งต้องสอนหลายวิชาและสอนหลายชั้น เพราะด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่น้อยจึงทำให้การสนับสนุนค่อนข้างจำกัด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้พันธุ์พืชต่างๆ รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงเกษตรเพื่อสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้ สอนให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ในขณะที่การปรับปรุงพัฒนาสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้ปรับปรุงพัฒนาในส่วนดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากไม่มีห้องน้ำเด็กเล็ก”

สำหรับโครงการจิตอาสาครั้งนี้ บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสถาบันการศึกษา รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน จึงได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนและพื้นสนามเด็กเล่น สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลและครู รวมถึงสร้างทางเดินเชื่อมและหลังคาไปยังอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซ่อมแซมอ่างล้างหน้าและแปรงฟันที่เก่าชำรุด โดยในวันส่งมอบได้มีจิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทย กว่า 80 คน เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อชมชนต่างๆ

ได้แก่ ทาสีอาคารเรียน ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เล่านิทานหุ่นมือ ให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขอนามัย และออกกำลังกาย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ พร้อมมอบชุดนักเรียนและชุดกีฬา รวมถึงของขวัญให้เด็กนักเรียน ”การช่วยเหลือและแบ่งปัน” ครั้งนี้ช่วยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากทั้งคุณครูและเด็กนักเรียนร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยนายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าวเป็นผู้รับมอบ โดยมีนายธีรวุฒิ รูขะจี ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

นางมารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และบรูไน กล่าวว่า “วันนี้ รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาของซาโนฟี่ ประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว โดยโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สนับสนุนครั้งนี้ ถือเป็นเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นที่มีอย่างต่อเนื่องของซาโนฟี่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังรู้สึกอิ่มเอมใจที่เห็นจิตอาสาซาโนฟี่อุทิศเวลาเพื่อตอบแทนชุมชน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและนักเรียนทุกคนสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าและความหมายแก่ชุมชน รวมถึงขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่อุทิศเวลาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนร่วมกัน”

นายเกริกเกียรติ ปิดท้ายด้วยคำกล่าวขอบคุณ บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาของไทย และสนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว ในการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียน จากเดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรม รวมถึงให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างถูกวิธี มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนบ้านหนองหม้อข้าวและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกล้วย ถือเป็นของขวัญล้ำค่าและมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากสำหรับโรงเรียนและเด็กนักเรียนในชุมชนที่ยังขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน รวมถึงขอขอบคุณคณะจิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทย ทุกท่าน ผมเห็นถึงความตั้งใจและความสมานสามัคคีของจิตอาสา ความเป็นกันเองกับเด็กๆ ทำให้บรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

สำหรับการส่งมอบครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ทั้งคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในการทำกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงเป็นศูนย์รวมของชุมชนและแหล่งความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้น

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

อินเตอร์ ฟาร์มา รุกขยายช่องทางขาย โมเดิร์นเทรด

‘อินเตอร์ ฟาร์มา’ ตอกย้ำความสำเร็จจากแผนยุทธศาสตร์เร่งขยายตลาดผ่านช่องทางจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรด ระบุศักยภาพการดำเนินธุรกิจสุดแกร่ง หลังเข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ จากฐานะการเงินมีความแข็งแกร่ง ลุยเร่งเครื่องต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย

You May Like