ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการน้ำเสีย-ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า คว้ารางวัล”ระดับทอง”

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:2 Minute, 27 Second

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่บริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ ประเมินครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย การดูแลควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

ล่าสุด อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย

ปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมการประเมินการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประเมินจำนวน 655 แห่งและผ่านการประเมินในระดับทอง 52 แห่ง การได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานในอาคาร และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (UN SSE Initiative) เมื่อปี 2557 โดยเดินหน้าตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนี้ 1) การจัดการองค์กร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยพิจารณาถึงนโยบายขององค์กร การกำกับดูแล ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความเห็นจากประชาชน 2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง มีแผนปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และ 3) การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง มีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (Gold Level) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัล Thailand energy award ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero energy building จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรางวัล ASEAN Energy Award จาก ASEAN Center of Energy (ACE) และยังได้รับการรับรองอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล LEED Platinum : Operation and Maintenance (O+M) ระดับสูงสุด จาก U.S. Green Building Council (USGBC) อีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

Nokia X30 5G สมาร์ทโฟนรักษ์โลกก็มา! ใช้ทน ลดขยะโลก

มาแล้ว! Nokia X30 5G สมาร์ทโฟนรักษ์โลกรุ่นแรก ใช้ทน กล้องชัด 50 MP ด้วยนวัตกรรม PureView วัสดุเป็นต่อสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้เกือบ 100% ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่ง ลดขยะโลก

You May Like